Моята практика

Практиката ми е ориентирана към нуждите от дентално лечение на всяко семейство, като специално внимание се обръща и на Вашите децата.

Работя със съвременни медикаменти, материали и модерна апаратура. Полагам грижи Вашето лечение да бъде изключително безболезнено.