За мен

Д-р Радостина Петрова е специалист – стоматолог, член на Български Зъболекраски Съюз.

Образование:
1980 – 1985 МА Стоматологичен факултет, Пловдив
1975 – 1980 Немска езикова гимназия, Бургас
Професионален опит:
07.1999 – 04.2013 Индивидуална стоматологична практика
01.1999 – 07.1999 Ръководител на Частно Здравно Заведение
09.1985 – 01.1999 Стоматолог – ординатор
Професионална квалификация:
02.2007 Курс по имплантология, Германия
03.2002 Квалификационен курс “Мениджмънт в здравеопазването”
06.1993 Специалност “Обща стоматология”
07.1991 Квалификационен курс “Рефлексо и иглотерапия”